6/07/2012

Susama Sa Mga Dahon Nga Naglutaw


Matud sa usa ka batid nga magsusulat nga nagkanayon; ang kinabuhi kuno susama kini sa usa ka drama sa intablado. Sa gusto man nato o sa dili, ug maski unsaon pa nato sa paglikay, dili gayud kuno kita makaikyas sa tagsa-tagsa nato ka papel o katungdanan nga gisangon nang daan sa Kahitas-an nganhi sa matag usa kanato kaniadto pang sa dihang ang matag usa kanato atoa pa sa sabakan sa damgo ug ginalaraw pa lamang nga ipakahimugso nga nilalang ning kalibutan.

Kaha man, adunay mga panahon nga mahisimang o mobiya kita sa maong papel o katungdanan, apan susama sa mga dahon nga naglutaw sa ibabaw sa tubig, ang inanay nga pag-agus sa tubig inubanan ug dinasonan sa matag karon ug unya nga makalmahon nga huyop sa hinoyohoy sa hangin maoy makapaganoy ug makagiya sa mga dahon sa hinay-hinay ngadto paingon sa sunod nga lapyahan o lugar nga giandam nang daan ug nga gitumong alang gayud kanila nga maoy ilang paga padulngan.

Dugang pa nga pagpamulong sa maong magsusulat: Ang tanan kuno nato nga mga kabudlay nga tumong sa atong papel o katungdanan, mao kuno kini ang magahatag kanato ug labaw nga katumanan sa atong pagkanilalang samtang ania pa kita niini nga kalibutan.

----------
Many, O LORD my God, are the wonders you have done. The things you planned for us no one can recount to you; were I to speak and tell of them, they would be too many to declare. (Psalm 40:5)

"For I know the plans I have for you," declares the LORD, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." (Jeremiah 29:11)