12/03/2011

Bulag, Pipi, at Bingi (Blind, Mute, and Deaf)


Bulag, Pipi, at Bingi (Blind, Mute, and Deaf)
By Freddie Aguilar 

1:
Madilim ang iyong paligid  (Dark is your surrounding)
Hatinggabing walang hanggan  (Midnight that's never ending)
Anyo at kulay ng mundo sayo'y pinagkaitan  (Earth's form and color, to you are missing)
Huwag mabahala kaibigan  (Friend, don't you worry)
Isinilang ka mang ganyan  (You maybe born that way)
Isang bulag sa kamunduhan  (A person blind in this worldliness)
Ligtas ka sa kasalanan  (Safe you are from sinfulness) 

Chorus:
Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo  (The real world isn't far from your's)
Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo  (Many of us live our lives like your's)
Di makita, di madinig, minsa'y nauutal  (We see not, nor hear, at times we stutter)
Patungo sa hinahangad na buhay na banal  (Onward to the desire of a life that's holier) 

2:
Ibigin mo mang umawit  (Though you long to sing)
Hindi mo makuhang gawin  (You've no way of achieving)
Sigaw ng puso't damdamin  (Your heart's cry and feeling)
Wala sa'yong pumapansin  (No one seems to be noticing)
Sampung daliri, kaibigan  (Ten fingers, dear friend)
Dyan ka nila pakikinggan  (It's there they'll hear you then)
Pipi ka man nang isinilang  (Born mute you maybe one)
Dakila ka sa sinuman  (Noble you are to anyone) 

(Repeat Chorus) 

3:
Ano sa iyo ang musika?  (What is music to you?)
Sayo ba'y mahalaga?  (To you is it important?)
Matahimik mong paligid  (In your silent world)
Awitan ay di madinig  (Singing can never be heard)
Mapalad ka o kaibigan  (You're better off, my friend)
Napakaingay ng mundo  (So noisy is the world)
Sa isang binging katulad mo  (To a deaf person like you)
Walang daing walang gulo  (Complaints or confusions, there's none)

(Repeat Chorus)

----------
“You shall not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind; but you shall fear your God. I am Yahweh." (Leviticus 19:14)

The Lord shall open the eyes of the blind. He shall raise up those who are bowed down. For He loves righteousness. (Reference: Psalms 146:8)